My Relaxzone : Inloggen - Registreren
  Nederlands - Français
| Meer

Contactgegevens

Relaxzone

Gistelstraat 12
B-8770 Ingelmunster
België

Tel.: +32 (0)475 76 95 01
Contacteer ons

Interessante links

PrivacyBeleid

Relaxzone.be is de portaal van Obass bvba.

Ons postadres is:
Relaxzone.be - Obass bvba
Gistelstraat 12
B-8770 Ingelmunster
België
BTW nummer BE0 457 451 406

Relaxzone is bereikbaar via e-mail op info at relaxzone dot be.

Relaxzone.be en uw Privacy

  • Uw privacy is beschermd bij Relaxzone.be
  • U beheert zelf uw persoonlijke informatie.
  • U kunt uw lidmaatschap te allen tijde beëindigen.
  • We zenden u geen ongevraagde e-mails noch ongevraagde post.
  • Bij wijziging van dit privacy beleid in verband met hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken maken we dit kenbaar op homepagina van relaxzone.be.
  • Door het bezoeken van deze portaal en uw gegevens erop te registreren erkend u en gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke informatie gebruikt wordt voor de doeleinden welke worden vermeld in dit privacy beleid.
Indien u vragen hebt omtrent ons privacy beleid zoals hieronder vermeld, of indien u opmerkingen of commentaar hebt, contacteer ons dan onmiddellijk (info at relaxzone dot be).

Onze verplichting aangaande de privacy van de webbezoeker:

De privacy van de webbezoeker is belangrijk voor relaxzone.be!

Onverminderd de wettelijke bepalingen zoals gestipuleerd in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, vindt u ter bescherming van uw privacy hierna onze mededelingen en online-informatie en de keuzes die u hebt omtrent de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt.

Om dit privacy beleid gemakkelijk terug te vinden is de link voorzien naar ons "Privacy Beleid" onderaan elke webpagina en op elke plaats waar persoonlijke identificeerbare informatie kan worden gevraagd.

Uw persoonlijke gegevens zijn van u alleen en wij doen onze uiterste best om ze te beschermen.

Verzamelen van gegevens:

Deze mededeling is van toepassing op alle verzamelde informatie op de relaxzone.be portaal. Op sommige pagina's kan de bezoeker informatie, producten of diensten aanvragen, verzoeken maken en zich registreren om informatie te ontvangen.

Het type van persoonlijke informatie verzameld op deze pagina's is hieronder beschreven.

Op sommige pagina's kunnen webbezoekers informatie over andere mensen vermelden.

Onze webserver verzamelt alleen de domeinnaam en niet het e-mailadres van de bezoekers aan relaxzone.be. Wij verzamelen de e-mail adressen van degenen die met ons communiceren via e-mail. Wij mogen uw e-mail adres gebruiken om u nieuws te zenden over relaxzone.be. en voor private correspondentie met u in verband met de diensten aangeboden op relaxzone.be. Wij vergaren niet-identificerende en geaggregeerde informatie over welke pagina's de consumenten bezoeken en informatie vrijwillig aangegeven door de consument zoals informatie uit enquêtes en/of site registraties.

De mogelijkheid kan voorzien zijn op relaxzone.be om uw eventuele aankopen te betalen met een kredietkaart. Relaxzone.be gebruikt in dat geval betalingssystemen van derde partijen om uw betalingstransacties te verwerken. Wij registreren in geen enkel geval uw kredietkaartnummer en gegevens, behalve het transactie- en goedkeuringsnummer.

De manier waarop we informatie gebruiken:

Relaxzone.be gebruikt de informatie die u ons over uzelf geeft bij registratie of het aanvragen. Relaxzone.be geeft deze informatie niet door aan derden, behalve als u dat uitdrukkelijk zou vragen of voor zover dit nodig zou zijn om uw aanvraag te verwerken.

Relaxzone.be kan gebruik maken van informatie die u aan ons geeft over iemand anders. Relaxzone.be geeft deze informatie niet door aan derden, behalve als u dat uitdrukkelijk zou vragen of voor zover dit nodig zou zijn om uw aanvraag te verwerken.

De informatie verzameld via relaxzone.be kan ook intern gebruikt worden voor verbeteringen aan de relaxzone.be portaal of om klanten in kennis te stellen van updates voor relaxzone.be of om portaalbezoekers te contacteren voor marketing doeleinden.

Relaxzone.be kan wedstrijden inrichten of promoties voeren al dan niet met sponsoring door externe organisaties, en wil u verwittigen als u de winnaar of begunstigde bent, we mogen u dan contacteren via uw persoonlijke informatie. Uw persoonlijke informatie kan dan gedeeld worden met de sponsor om hem toe te laten met u te communiceren omtrent de wedstrijd of promotie.

Relaxzone.be maakt gebruik van retour-e-mail adressen als antwoord op ontvangen e-mails. Dergelijke e-mail adressen worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden niet medegedeeld aan externe partijen. Als een persoon geen e-mail wenst te ontvangen van relaxzone.be in de toekomst, laat het ons dan weten door het sturen van een e-mail op info at relaxzone dot be. Relaxzone.be biedt de website bezoeker steeds de kans om de opt-out optie in te stellen voor alle e-mail campagnes.

De klant kan bij het inschrijven op relaxzone.be aangeven of hij informatie wenst te ontvangen omtrent verwante producten en diensten. Zijn klantgegevens zullen door relaxzone.be niet worden gebruikt voor dit doel, tenzij hij dit heeft aangegeven op het aanvraagformulier.

Cookies en Ad Servers:

Cookies zijn een stukje data dat naar uw browser verzonden wordt vanaf een webserver en gearchiveerd wordt in het geheugen van uw computer. Telkens uw browser toegang heeft tot bepaalde secties van de portaal wordt data teruggestuurd naar de webserver.

Relaxzone.be maakt zoals alle andere websites, gebruik van cookies en andere technologieën om na te gaan hoe de portaal wordt gebruikt, om bezoekersvoorkeuren en sessie-informatie op te slaan met het oog op een betere kwaliteit en service voor de webbezoekers. Als de gebruiker cookies wil elimineren, kan hij dat doen via zijn browser.

Met betrekking tot Ad Servers, relaxzone.be heeft geen relaties met AD server bedrijven.

Klant gegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden of Ad server bedrijven.

Linken naar andere websites:

Relaxzone.be maakt deel uit van het dienstenplatform van Relaxzone waarvoor nieuwe websites kunnen ontwikkeld worden. Als u zich registreert op één van de sites behorende tot het dienstenplatform van Relaxzone dan wordt uw informatie gedeeld worden met deze "co-branding" websites van Relaxzone.

Weze ingelicht dat ons Privacy Beleid niet geldt voor andere sites dan deze hierboven vermeld waarvoor linken voorkomen op relaxzone.be.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens:

Onze zorg voor gegevensbeveiliging, om niet-geauthorizeerde toegang te beletten, gegevens nauwkeurig te onderhouden en om correct gebruik van gegevens te waarborgen heeft relaxzone.be de overeenkomstige fysische, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de online verzamelde gegevens te beveiligen en te beschermen.

Wanneer relaxzone.be bepaalde vormen van gevoelige informatie, zoals financiële of persoonlijke gegevens ontvangt en gebruikt leidt het de bezoekers naar een beveiligde server en zullen de bezoekers daar kennis van krijgen door middel van een bericht op relaxzone.be.

Het Relaxzone service team behandelt uw persoonlijke informatie in geval van onderhoud van de portaal en het e-mailsysteem onder strikt vertrouwelijke voorwaarden.

Gegevensoverdracht via het internet is niet absoluut veilig. Wij beveiligen uw informatie naar best vermogen, doch voor de beveiliging van de informatie die u ons bezorgt over het internet kunnen wij niet instaan, de overdracht gebeurt op uw eigen risico.

Wees steeds zorgzaam en verantwoordelijk als u online bent. Houd uw wachtwoorden en persoonlijke informatie geheim.

Privacy van kinderen:

Relaxzone.be zet in op de privacy van kinderen.

Bescherming van de privacy van kinderen is bijzonder belangrijk.

Om die reden verzamelt of onderhoudt relaxzone.be nooit informatie van personen waarvan we weten dat ze geen 16 jaar zijn. Relaxzone.be is op geen enkele manier gestructureerd om iemand aan te trekken onder de 14 jaar. Informatie, producten of diensten kunnen niet aangevraagd worden door jongeren onder de 14 jaar, behalve met toestemming van hun ouders. Personen onder de 14 jaar zullen worden geïnformeerd over de onmogelijkheid om informatie, producten of diensten aan te vragen.

Hoe kunt u inzage krijgen van uw gegevens of ze corrigeren?

Webbezoekers hebben toegang tot alle persoonlijke identificeerbare informatie die relaxzone.be online verzamelt en onderhoudt, door te klikken op Mijn Account en in te loggen op de homepage. Op verzoek biedt relaxzone.be de bezoekers toegang tot alle informatie (met inbegrip van vertrouwelijke informatie), unieke identificatie-informatie (bv. wachtwoord), transactie-informatie die wordt bijgehouden over hen, communicatie die de portaalbezoeker heeft gericht aan relaxzone.be (bijvoorbeeld e-mails, aanvragen van klanten), contact informatie (bijv. naam, adres, telefoonnummer) die wordt gehandhaafd over hen. Portaalbezoekers hebben toegang tot deze informatie hetzij rechtstreeks op relaxzone.be of per e-mail op info at relaxzone dot be.

Op verzoek biedt relaxzone.be.be bezoekers de mogelijkheid om onjuistheden te verbeteren in contact informatie, financiële informatie, unieke identificatienummers en / of transactie informatie. Webbezoekers kunnen hun informatie direct corrigeren op relaxzone.be of laten corrigeren door een e-mail te sturen aan info at relaxzone dot be.

Hoe contact op te nemen met relaxzone.be?

Indien een webbezoeker van mening is dat deze relaxzone.be portaal niet het privacy beleid volgt zoals hier vermeld of als de webbezoeker nog andere vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, kan hij contact opnemen met relaxzone.be op bovenstaand adres of een e-mail sturen aan info at relaxzone dot be.

Relaxzone.be is het handelsmerk van Obass bvba 2010-2018